Política de privacitat

Última modificació: 27 de juliol de 2012 (veure versions arxivades)

Pots utilitzar els nostres serveis de moltes maneres, tant per buscar i compartir informació com per comunicar-te amb altres usuaris o per crear contingut nou. Quan comparteixes dades amb nosaltres (per exemple, en crear un compte de Google), podem millorar encara més aquests serveis per mostrar-te resultats de cerca i anuncis més rellevants i ajudar-te a posar-te en contacte amb altres usuaris o compartir de forma més ràpida i senzilla. Com a usuari dels nostres serveis, volem informar-te clarament sobre com utilitzem les teves dades i com pots protegir la teva privacitat.

La present Política de privacitat descriu:

  • quines dades recollim i les finalitats pels quals duem a terme la seva recollida,
  • com utilitzem aquestes dades,
  • les opcions que oferim, incloent com accedir a les dades i actualitzar-los.

Encara que hem intentat proporcionar una descripció el més senzilla possible, si no estàs familiaritzat amb termes clau tals com «cookies», «adreça IP», «comptadors de visites» i «navegador», consulta aquesta pàgina per informar-te del seu significat abans de continuar. La teva privacitat és important per Google, per la qual cosa amb independència que siguis un usuari nou o un usuari avançat, et recomanem que llegeixis nostra política i et posis en contacte amb nosaltres si tens qualsevol dubte.